Kaspersky Rescue Disk 2016.08.28

Kaspersky Rescue Disk 2016.08.28

Kaspersky Rescue Disk version - 269,6MB - Freeware
Kaspersky Rescue Disk is a free tool for disinfecting computers from malware which does not allow the operating system to start. In order to start a scan process using Kaspersky Rescue Disk and remove malware from the computer, perform the following actions. Boot your computer from Kaspersky Rescue Disk in graphic mode. In the bottom left hand corner of the screen click on the button and select Kaspersky Rescue Disk from the open menu. Update antivirus databases of Kaspersky Rescue Disk. To do this, go to the My Update Center tab and click on the Start update button.

Tổng quan

Kaspersky Rescue Disk là một Freeware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Kaspersky Rescue Disk version.

Phiên bản mới nhất của Kaspersky Rescue Disk là 2016.08.28 , phát hành vào ngày 29/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/08/2014.

Kaspersky Rescue Disk đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 269,6MB.

Kaspersky Rescue Disk Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Kaspersky Rescue Disk!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản